کتابخانه الکترونیک

دانلود رایگان کتاب

کتابخانه الکترونیک

دانلود رایگان کتاب

دانلود کتاب ها رایگان و بسیار آسان بوده ، فقط کافی است که روی لینک سبز رنگی که در پایین نام هر کتاب قرار دارد بزنید.

منظور این لینک است : 

زمانی که روی لینک هر کتاب بزنید وارد صفحۀ دانلود کتاب می شوید که در آپلودبوی قرار دارد. برروی گزینۀ دانلود با سرعت پایین بزنید :

پس از زدن بر روی این گزینه منتظر بمانید تا زمان به صفر برسد :

سپس روی گزینۀ "من ربات نیستم" بزنید :

پس از طی این مراحل لینک دانلود برای شما ظاهر می شود و می توانید با زدن روی گزینۀ دانلود فایل مربوطه را دانلود کنید :

با دانلودهاتون از وب حمایت کنید

۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۶:۴۰
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۸:۳۸
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۸:۰۵
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۵۲
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۳۹
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۳۱
۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۲۰

۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۱۲
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۶:۲۵
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۶:۱۷
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۶:۰۶
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۵۱
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۲۰:۰۳
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۹:۳۲
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۹:۲۵
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۳۷
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۲۷
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۱۷
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۰۰
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۱۳